Režim rychlých úprav

Redakční systém wpjAdmin obsahuje ve verzi x9 a vyšší díky režimu rychlých úprav revoluční
možnost editace obsahu stránky přímo z jejího standardního zobrazení - tedy bez nutnosti
vstupovat do administrace webu.

Spuštění režimu rychlých úprav

Režim rychlých úprav je dostupný téměř na každé stránce Vašeho webu.

Vstup do režimu rychlých úprav

Pokud jste se na Vašem počítači do administrace již jednou přihlásili,
zobrazí se Vám při návštěvě Vašeho webu po levé straně okna
prohlížeče panel wpjAdmin. Kliknutím na záložku „wpj.cz“ můžete panel minimalizovat a 
následně opět zobrazit.Pro spuštění režimu rychlých úprav klikněte na zelené tlačítko „Režimrychlých úprav“.Oblast stránky, kterou lze pomocí tohoto režimu editovat, poznáte pomocí šedého ohraničení. Stránku můžete začít editovat kliknutím na ikonu „pro úpravy klikni zde“ .

Editace v režimu rychlých úprav

Nástroj rychlé úpravy je určen především pro snadnou a rychlou editaci již vytvořeného obsahu
na stránce. Můžete s jeho pomocí upravovat text, vkládat do textu obrázky a vytvářet odkazy
stejně snadno jako v administraci.

Po kliknutí na ikonu „pro úpravy klikněte zde“ se zobrazí panel nástrojů pro editaci textu, který je
detailně popsán v kapitole Modul stránky. Veškeré úpravy provádíte stejně jako v editoru
v administraci.

Uložení provedených změn

Kliknutím na zelené tlačítko „Ulož“ uložíte změny na stránce. Režim rychlých úprav následně
opustíte kliknutím na tlačítko „Ukončit rychlé úpravy“ v postranním panelu.

 

Režim rychlých úprav umožňuje jednoduše, pohodlně a rychle upravit obsah Vašeho webu.