Modul překlady

Obsah Vašeho webu můžete překládat dvěma odlišnými způsoby podle toho, o jaký typ obsahu se jedná:

  • Text, který se dá upravovat a překládat v rámci příslušného modulu (stránky, novinky).
  • Text naprogramovaný přímo do webových stránek (např. popisy tlačítek) se edituje v modulu Překlady.

Překlad textu zadávaného přes moduly

Zkušební překlad si ukážeme na modulu Stránky. Stejně tak lze překládat texty i v dalších podobných
modulech (např. v modulech Novinky, Reference, Produkty, Bannery, atd.).

V modulu Stránky si vyberte stránku, kterou chcete upravovat. V horní části máte zobrazenou
nabídku všech jazyků, do kterých můžete web překládat. Pro zahájení překladu klikněte na jazyk,
který chcete překládat.

Nyní můžete vyplnit prázdná pole překladem. Základ překladu tvoří text stránky a její nadpis. Avšak překládat můžete i další části stránky – v případě modulu Stránky to znamená SEO modul a popisky obrázků. Pole, která je možné překládat, jsou označená českou vlaječkou.

  • Pokud kliknete a podržíte tlačítko lupy s českou vlaječkou , ukáže se Vám původní český text.
  • Pokud kliknete na šipku s českou vlaječkou (a nemáte zaškrtnutou položku automatický překlad v horní části stránky), zkopíruje se Vám do vybraného pole český text.

Pokud zaškrtnete možnost „automatický překlad“ a kliknete na šipku s vlaječkou, vloží se text automaticky přeložený službou Google Translate. Tato funkce může být užitečná a pomoci Vám rychle přeložit obsah Vašeho webu, ale v žádném případě není dokonalá. Automatický překlad může obsahovat gramatické i významové chyby a nikdy se nevyrovná překladu profesionála
nebo rodilého mluvčího.

Po ukončení změn v dokumentu klikněte na tlačítko „Ulož“. Část Vašeho webu je nyní přeložená. Ty části webu, které ještě nebyly přeložené, se i po kliknutí na cizojazyčnou variantu budou zobrazovat v češtině.

Překlad napevno naprogramovaného textu

Některé části webu se nedají upravovat pomocí základních modulů. Nejčastěji se jedná o různá tlačítka, moduly na míru a texty v hlavičce nebo patičce. Tento typ textu se dá upravovat pouze pomocí modulu Překlady. K tomuto modulu se dostanete z hlavní strany administrace wpjAdmin.

V části překlady klikněte na jazyk, který chcete překládat. Zobrazí se Vám seznam všech pevně naprogramovaných textů, které je možné přeložit. Z nich vyberte tu část textu, kterou chcete překládat, a překlad zapište do prázdného políčka vedle české fráze.

V seznamu můžete i vyhledávat a zobrazené fráze filtrovat (například lze zobrazit pouze nepřeložené texty).

Po provedení úprav klikněte na tlačítko „Uložit a přeložit další část“.

Tlačítko „Nepřesné“ je zaškrtnuté v případě, že se změnila původní fráze, avšak zůstala dost
podobná původnímu textu na to, aby mohl platit už hotový překlad. Tato fráze nemusí být špatně
přeložená, ale je dobré její překlad pro jistotu překontrolovat.

Může se stát, že na webu máte část textu, kterou chcete přeložit, ale v modulu překlady se
nezobrazuje. V tomto případě nás kontaktujte a my Vám danou část webu pro překlad obratem
zpřístupníme.