Modul novinky

Modul Novinky slouží pro vytváření a editaci novinek, které se zobrazují na úvodní straně Vašeho
webu.

Editace novinek

1. Vstup do modulu

Pro vstup do modulu klikněte na hlavní ploše administrace na tlačítko „Spravovat novinky“.

2. Editace novinek

Po vstupu do modulu se ocitnete v přehledu všech novinek, které jste již v minulosti vytvořili.

  • Pro editaci novinky klikněte na zelený název novinky (na příkladu níže „Novinka2“).
  • Následně v textovém editoru, který je detailně popsán v kapitole Modul stránky, vyplňte text novinky, její název a datum. Text může být libovolně dlouhý, avšak na úvodní stránce webu se zobrazí pouze jeho úryvek, jehož délka záleží na grafickém návrhu stránek. Kompletní text se návštěvníkovi zobrazí po kliknutí na detail novinky.
  • Ke každé novince můžete nahrát pomocí tlačítka „Nahrát obrázky“ libovolný počet obrázků, které se na stránce s novinkou zobrazí pod textovou částí formou fotogalerie.
  • První obrázek galerie se zobrazí u náhledu novinky na úvodní stránce webu. Pro změnu úvodního obrázku stačí změnit pořadí obrázků v galerii.

3. Řazení novinek

V základním nastavení se novinky řadí chronologicky podle data, které vyplňujete při jejich
vytváření.

V případě, že chcete změnit řazení novinek, klikněte u výpisu všech novinek na ikonu modrého
kříže v řádku s novinkou, u které chcete změnit její pozici, a tažením ji přesuňte na požadovanou
pozici.

4. Skrytí vytvořené novinky

Odškrtnutím políčka „Viditelné“ můžete jednoduše skrýt již vytvořenou novinku. To oceníte např.
v situaci, kdy si chcete novinku předem připravit, ale zatím ji nechcete na webu publikovat.

5. Uložení provedených změn

Veškeré změny provedené v modulu Novinky uložíte kliknutím na tlačítko „Ulož“ v dolní
části administrace.

6. Mazání novinek

Novinky tvoří důležitou součást textového obsahu Vašeho webu a napomáhají ke zlepšení pozic
v organickém vyhledávání (např. ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.cz). Z tohoto důvodu je
vhodné veškeré novinky uchovávat na webu. Novinky tedy mažte pouze pokud to je nezbytně
nutné. Smazání novinky provedete následujícími kroky:

  • V seznamu novinek zaškrtněte novinku, kterou chcete odstranit.
  • V dolní částí stránky vyberte z rolovacího menu hodnotu 
    „Odstranit vybrané položky typu novinky“.

 

 

Na následující straně klikněte v pravém dolním rohu na tlačítko „Ano, jsem si jist“, čímž novinku nenávratně smažete.

 

Text novinky na úvodní stránce

Každou novinku máte možnost jednoduše rozdělit na dvě části, čímž získáte plnou kontrolu nad
tím, jaké informace se zobrazí na úvodní straně webu a jaké až po rozkliknutí celého detailu*.

Postup pro rozdělení těla novinky

  • Klikněte do místa v těle novinky, kde chcete obsah rozdělit na dvě části.
  • Klikněte na tlačítko „vložit vodorovnou linku“ , které naleznete na panelu nástrojů

Následně se do těla novinky přidá vodorovná linka, která je patrná na obrázku níže. Veškerý obsah nad touto linkou se zobrazí ve výpisu novinek na úvodní stránce webu.

Zároveň je z jakékoliv části textu nebo obrázku, který se nachází v horní části těla novinky, možné udělat odkaz na jakoukoliv část webu nebo na externí internetové stránky standardním způsobem, který je uvedený v popisu úprav těla stránky výše v tomto manuálu.

Pro funkčnost vloženého odkazu z výpisu novinek na úvodní straně webu je vždy nutné rozdělit
tělo novinky do dvou částí způsobem uvedeným výše.

Tato funkce je dostupná pouze u některých webů. Na webech, kde není tato funkce zavedena,
se množství zobrazených znaků definuje automaticky na základě grafického návrhu.