Omezení objednávek

Tento modul slouží k zablokování osob, které Vám pomocí objednávek záměrně způsobují problémy.

Takový zákazník může například vytvářet velké množství objednávek na dobírku, kterou ale nikdy nepřevezme. Případně vytváří neustále dokola mnoho objednávek, kterými Vám blokuje zboží, než jeho objednávky stornujete.

Po zapnutí modulu se zpřístupní v administraci e-shopu agenda Omezení objednávek.

Objednávky > Omezení objednávek

V levém menu můžeme přidat nové omezení. Omezení je možné přidávat na konkrétní email, nebo IP adresu.

Pro každou další blokaci (další IP adresu, nebo email) vytvoříme nové omezení.

Při blokacích IP adres buďte obezřetní, může se stát, že je to veřejná IP adresa např. pro celé město, zablokovali byste tedy celé město!

Omezení má za následek znemožnění odeslání košíku, viz následující obrázek.