Doprava a platba

Nastavení dopravy a platby se skládá ze dvou částí. Nejprve vytvoříte všechny možnosti dopravy a všechny možnosti, jak je možné za objednávku zaplatit, poté definujete jejich možné kombinace. Postupujte následovně:

Doprava

  • Nastavení
  • Doprava a platba
  • Doprava

Nový záznam vytvořte pomocí tlačítka + Přidat dopravu v levé části obrazovky. V novém okně vyplňte údaje o metodě dopravy, zejména její název a cenu, a uložte.

Doprava a platba: doprava

Přednastavené metody dopravy můžete buď editovat kliknutím na jejich název, nebo vymazat - po kliknutí na jejich název se otevře nové okno, v jehož spodní části se nachází tlačítko Smazat.

Platba

  • Nastavení
  • Doprava a platba
  • Platba

Stejným způsobem postupujte i v sekci Platba. 

Způsoby doručení

Nyní spojíme všechny povolené kombinace dopravy a platby, aby nedocházelo k tomu, že zákazník vytvoří nemožnou kombinaci, například k dopravě Českou poštou vybere platební metodu Platba v hotovosti na prodejně a podobně. 

  • Nastavení
  • Doprava a platba
  • Způsoby doručení

Kliknutím na + Přidat způsob doručení v levé části obrazovky vytvořte novou kombinaci. Vyberte Způsob doručení a Způsob placení. Pokud necháte pole Cena nevyplněné, vypočítá se jako součet ceny dopravy a ceny platby (doporučujeme). Můžete také nastavit doručení zdarma při překročení určité ceny nákupu vyplněním políčka Nezapočítat od

Doprava a platba: způsoby doručení

Pořadí, ve kterém se jednotlivé způsoby dopravy a platby zobrazují na e-shopu je dáno pořadím Způsobů doručení. To můžete v případě potřeby upravit přetažením jednotlivých způsobů doručení myší.