XML feedy

 • Administrace eshopu
 • Nástroje
 • Feedy

Feed je potřeba vytvořit, nebo už je vytvořený, tak si jen z detailu vykopírujete potřebnou URL, kterou vložíte do porovnávače. Na obrázku níže je URL adresa vyznačena. V KupShopu existují různé typy feedů. Máme připravené obecné feedy pro Google, Zboží.cz, Heureku a další. Pro náročnější použití lze využít typ "Konfigurovatelný".

 

Zdroj dat

V záložce "Zdroj dat" lze nastavit jaké produkty se mají do feedu propisovat. Můžete tak feed omezit např. pouze na produkty od určitého výrobce.

Pokud ve zdroji dat není nic nastaveno, používá se výchozí filtr produktů, který obvykle omezí produkty na viditelné a skladem. Jakmile se ve zdroji dat nastaví třeba jen jediný parametr, výchozí filtr eshopu se tím deaktivuje, a tak je obvykle nutné nastavit i položky "Sklad" a "Zobrazení".

 

Nastavení kategorie porovnávačů zboží

 • Administrace eshopu
 • Zboží
 • Sekce

Nastavit kategorie porovnávačů zboží je potřeba, aby se na zboží.cz z feedu (Sklik) tvořila remarketingová publika, které prohlédnou danou kategorii.

Kategorie porovnávačů a jejich sekce aktualizujeme jednou týdně přímo ze zdroje dat daného porovnávače.
Správné nastavení kategorie porovnávačů vede ke zvýšení návštěvnosti, konverzního poměru a sníženy ceny za proklik, urychluje párování produktů v porovnávačích zboží. Na zboží.cz je třeba mít vyplněné kategori, jinak se nedělají remarketingová publika, které prohlédnou danou kategorii. 

V přehledu sekcí vidíte, které sekce jsou provázané s kategorií zboží produktových porovnávačů. V pořadí zleva doprava: Heureka, Google nákupy, Zboží.cz, Glami.

Pokud vidíte ve sloupci napravo šedivý trojúhelník s vykřičníkem, kategorie porovnávače zboží je zastaralá, proto je třeba vybrat si aktuální. Zboží se ale i přesto v kategorií prozatím zobrazuje. Důrazně však doporučujeme kategorie aktualizovat.

Pokud trojúhelníček nezmizí, stále máte zadanou starou google kategorii.

Je to standardní chování, jelikož je třeba, v případě, že nenaleznete žádnou, dle Vás vhodnou, novou kategorii, tak abyste byl schopen zachovavat stávající (kterou Google ještě podporuje, ale za nedlouho už třeba nemusí).
Můžete si všimnout, že když kliknete na vyhledávací pole, ještě než začnete psát, je tam zobrazená aktuálně přiřazená sekce.

 

Kategorie je možné přiřadit v nastavení sekce, záložka XML Feed. Kategorie volíte zvlášť pro každý porovnávač.

Začnete-li vyplňovat název kategorie porovnávače, systém Vám automaticky napoví dostupné možnosti. Nastavení kategorie je nutné potvrdit tlačítkem OK.

 

Nastavení hlavní X vedlejší sekce zboží 

Často se stává, že na e-shopu máte jeden produkt zařazený do několika kategorií (např. Dámské spodní prádlo > Kalhotky a zároveň třeba i Výprodej). Porovnávače zboží z toho mohou být zmatené, a tak zboží posílají raději v obou kategoriích, vy ale můžete pozorovat horší skóre ve spárovanosti produktů, problémy v nepřiřazených sekcích atd. Tomu se dá předejít tím, že si na e-shopu určíte tzv. hlavní či vedlejší kategorii.

 • Administrace e-shopu
 • Zboží
 • Sekce
 • karta Sekce obchodu

V administraci e-shopu v sekci Zboží > Sekce na kartě Sekce obchodu vpravo vidíte položku Priorita – vedle ní rozbalovací okénko s možnostmi Normální, Hlavní, Vedlejší. Standardně mají všechny sekce nastavenou jako výchozí prioritu Normální. Sekci Výprodej by v tomto případě bylo vhodné přenastavit prioritu na Vedlejší, díky tomu se produkt do feedů s tímto zařazením nedostane, bude-li zařazený zároveň v nějaké jiné sekci s prioritou vyšší.

 

Skrytí produktů v porovnávačích zboží

Pokud nechcete, aby se produkt v porovnávačích zboží zobrazoval, na detailu produktu odškrtněte možnost Zobrazovat v porovnávačích.

Pokud chcete omezit propsání konkrétního produktu do konkrétního feedu, lze k tomu využít:

 • Administrace ehsopu
 • Zboží
 • Hromadná úprava

Zde vyberete požadovaný feed a zaškrtnete, že chcete upravovat položku "Aktivní". Následně si jen vyfiltrujete produkt, který chcete omezit, a nastavíte u něj hodnotu "Ne". Tim je produkt pro daný feed vyřazen.

 

Předefinování názvu produktu pro konkrétní feed

Potřebujete-li upravit název produktu např. pouze pro Heureku, lze tak učinit v okně Úprava zboží > záložka Zboží > tlačítko vedle pole název produktu, viz obrázky níže.

Alternativně lze předefinování názvu provést také přes hromadnou úpravu, a to s nastavením viz obrázek níže.

 

Konfigurovatelný feed

Pro feedy s nastaveným typem "Konfigurovatelný" se aktivuje záložka "Konfigurátor". Konfigurátor umožňuje uživatelsky sestavit XML strukturu feedu a nastavit, kam se mají propisovat produktová data. S tímto nástrojem lze z dostupných dat vytvořit prakticky libovolný feed.

 

Mapování pro feedy

Potřebujete do feedu propisovat specifická ID kategorií nějakého srovnávače, který KupShop nepodporuje? V konfigurátoru můžete využít např. funkce section.map('nazev mapy'). Při následném vygenerování feedu se automaticky vytvoří nová mapa a vloží se do ní ID + informativní popisy sekcí vyskytujících se ve feedu. Následně lze v

 • Administrace eshopu
 • Nástroje
 • Mapování pro feedy

vyplnit v dané mapě nahrazující hodnoty, které se do feedu propíšou při dalším vygenerování. Pokud se ve feedu objeví nové produkty, jejich nově použité sekce se automaticky přidají do mapy, jen je pak potřeba opět doplnit nahrazující hodnoty.