Na úvodní stránce e-shopu, takzvaně Homepage, si můžete zapnout informační panel. 

Obsah - informační panel

Do sdělení v informačním panelu napište krátký stručný text, aby byl panel aktivní, musí dole u Zobrazit svítit tlačítko zeleně, v případě deaktivace šoupátko přetáhnete doleva a bude svítiti šedivě. Vše je třeba dole uložit klikem na modré OK.