Přihlášení do mobilního terminálu

Pro přihlášení do mobilního terminálu je třeba nejprve provést instalaci naší mobilní aplikace podle tohoto návodu.

Pro přihlášení do mobilního terminálu slouží jakýkoliv administrátorský účet, který má přidělené práva pro sklad.

Administrace e-shopu > Nastavení > Administrátoři

Následně každému zaměstnanci vytiskněte jeho přihlašovací heslo do mobilního terminálu přes tlačítko Vytisknout heslo. Doporučujeme použít plastové etikety, které se používají na označení pozic, jsou fyzicky odolnější než papírové.

V případě, že dojde ke změně hesla administrátorského účtu, je třeba vytisknout nové heslo.

Pokud nechcete, nemusíte zaměstnanci vůbec dávat přihlašovací údaje do administrace. Stačí nechat pouze vygenerovat heslo k administrátorskému účtu a následně vytisknout přihlašovací heslo.
Taktéž stačí povolit pouze práva pro sklad, nejsou třeba žádné další.

Následně stačí pouze spustit naší skladovou aplikaci.

Na úvodní přihlašovací aplikaci načtěte přihlašovací údaje z vytisknutého čárového kódu a tím dojde k přihlášení do mobilní aplikace.