Inventura v mobilním terminálu

Pomocí mobilního terminálu je možné provádět inventuru v reálném čase, bez nutnosti přerušovat vychystávání objednávek. Také je možné provádět částečné inventury, například pouze hodně frekventovaných produktů.

Pro zpřístupnění inventury v mobilním terminálu je nutné aby přihlášený uživatel měl práva pro inventuru. Ty můžeme případně nastavit na jeho kartě.


Po přidání práv je potřeba se v terminálu odhlásit a znovu přihlásit.

Po přihlášení se v menu zobrazí nová položka Inventura.

Po zvolení se zobrazí výzva k načtení pozice na které chcete provést inventuru.

Po načtení kódu pozice se zobrazí seznam položek, které jsou na pozici evidovány.

V pravém horním rohu se zobrazí informace, před kolika dny byla na této pozici naposled prováděna inventura. Zároveň se tato informace zobrazí u každé položky. Může se totiž stát, že položka byla přiřazena až po inventuře, tím pádem nebyla přepočítána v rámci inventury a nemůže mít žádný datum.

Nyní stačí načítat jednotlivé produkty. Po načtení produktu se vždy zobrazí jeho detail, kde je možné zadat na klávesnici počet načítaných kusů a následne potvrdit stiskem kláves enter nebo zpět, případně načtením dalšího produktu. V případě, že produkt není přiřazen na pozici, dojde k jeho přiřazení a zobrazení informace o přiřazení. Následně na detailu načtené položky je možné provést označení položky jako nadzásoby.

Během inventury se bude měnit podbarvení položek ze seznamu.

Pokud jste během inventury pozice udělali chybu, můžete si načtené produkty vyčistit tlačítkem
"Začít znovu"

  • Červená - značí produkty, které jsou načteny v menším než předpokládaném množství.
  • Oranžová - Značí produkty, které jsou načteny ve větším než předpokládaném množství.
  • Zelená - značí produkty, které jsou načteny ve správném množství.

V případě, že jsou všechny položky zeleně podbarvené, můžete inventuru potvrdit. V případě, že se počet produktů liší, budete upozorněni na rozdíly, aby jste je případně překontrolovali. Pak můžete inventuru dané pozice potvrdit. Počty kusů skladem se v tuto chvíli zaktualizovaly (jak webový sklad, tak i fyzický sklad).

Po dokončení inventury si můžete zobrazit rozdíl vzniklý inventurou v administraci e-shopu > sklad > Inventura

Protože je možné dělat inventuru průběžně, je nutné si v levém menu vyfiltrovat rozsah datumů, pro které výsledky inventury chceme vidět.