Marže

Pro aplikaci marží na produkty je nutné mít aktivovaný modul Nákupní ceny.

Administrace eshopu > Produkty > Marže

Po otevření dialogu pomocí tlačítka Přidat hladinu přidáme nové cenové rozpětí pro danou marži.

Po vytvoření cenového rozpětí můžeme stisknout tlačítko Přepočítat ceny produktů, čímž dojde k jednorázovému přepočítání cen všech produktů na eshopu.

Přepočítání prodejní ceny probíhá na základě nastavené Nákupní ceny produktu, pomocí vzorce P = N * (100 + M) / 100.
P = prodejní cena bez DPH, M = marže, N = nákupní cena bez DPH.

Pokud bychom chtěli ze zadaného rozsahu vynechat konkrétní produkt, u kterého si chceme prodejní cenu určit ručně, vstoupíme na editační kartu daného produktu a zaškrtneme u něj kampaň Neaplikovat globální marže, viz následující obrázek.

Konečné ceny pro velkoobchodníky, věrnostní zákazníky, ..

Pro nastavení jiných prodejních cen kokrétní skupině zákazníků lze využít modul Cenové hladiny.

Administrace eshopu -> Nastavení -> Cenové hladiny

Ve vytvořené cenové hladině můžeme nastavit slevy na konkrétní produkty, sekce, výrobce a nebo rozsah cen. V tomto případě nás bude zajímat záložka Rozsah cen, kde lze nastavit pro dané rozsahy určitou slevu, která se aplikuje na prodejní cenu.

Abychom nemuseli ručně přepočítávat výsledné ceny po aplikaci obecných marží, lze v dialogu pro úpravy marží najet kurzorem na ikonku grafu, kde se zobrazí nápověda pro přepočítané rozsahy ceny po aplikaci marže.

Po aplikaci marží může dojít k překrývání prodejní cen (např. produkt v cenové marži do 100 kč s marží 80% bude mít prodejní cenu 180kč, avšak v další cenové marži produkt s cenou 101kč a marží 25% bude stát 125kč), proto je nutné toto zohlednit i při vytváření rozsahů cenových hladin.

Po vytvoření cenové hladiny už stačí konkrétnímu registrovanému uživateli naši nově vytvořenou cenovou hladinu zapnout.