Kolekce produktů

nový modul pro Kupshop v20

Rozdíl mezi kolekcemi a souvisejícím zbožím. 

Kolekce: Když autíčko souvisí s baterií a zároveň walkman souvisí s baterií, souvisí pak walkman s autíčkem. To se hodí u barevných kolekcí a proto jsou tak použity.

Související zboží: Ve stejné situaci walkman s autíčkem nesouvisí. Nově jsem udělal, aby baterie souvisela s autíčkem i walkmanem. Je to parametr "symmetric=1" u insert_products v template

Účel modulu

Produkty se často vyskytují v sériích sdružující podobné produkty. Klasickým příkladem je oblečení, kde každá barva má v eshopu svůj vlastní produkt, ale společně tvoří jednu kolekci. Pomocí tohoto modulu umožňíte uživateli snadné přecházení mezi produkty z jedné kolekce.

Na první pohled je tento modul velmi podobný Souvisejícímu zboží, avšak s jednou podstatnou výjimkou. Pokud chcete přes související zboží vzájemně provázat 5 produktů, musíte ke každému produktu přidat zbylé 4 produkty, což je celkem 20 záznamů. Díky tomuto modulu však stačí pouze u jediného produktu označit ostatní 4 produkty a tím automaticky všech 5 produktů vzájemně propojit.

Nastavení kolekcí

Vyhledání a přidání nového produktu do kolekce

V úpravě produktu na záložce Zařazení je možné přidávat produkty do kolekce. Tlačítkem Přidat zboží do kolekce přidáme řádek a vyplníme název produktu, který chceme do setu přidat. Díky automatickému doplňování je vyhledání správného produktu rychlé a snadné.

Jak je vidět na následujícím obrázku, stačí produkty do kolekce nastavit pouze jednou a všechny produkty se vzájemně propojí.