Návod pokladna obsahuje dvě podkapitoly.

  1. ​Aplikace
  2. Externí periferie